Ordo virginum

Interní sekce webu

Vítejte

Novinky

30/07/2022

V sobotu 30. července během mši svaté v kapli svatého Klimenta v Hradci Králové složila do rukou pomocného Královéhradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka slib doživotní čistoty Ivana Krajčíková, kandidátka Ordo virginum, pocházející z Prešova.

Veřejným slibem čistoty a modlitbou zasvěcení, přednesenou biskupem, se kandidátka stala zasvěcenou pannou v ORDO VIRGINUM. Následovalo předání prstenu a liturgie hodin. Kandidátka přijala jméno Agneška. „Je to spojení jmen dvou světic. Sv. Agnesy Římské, panny a mučenice z přelomu 3. a 4. století, mé biřmovní patronky a sv. Anežky České Přemyslovny, panny, řeholnice, z přelomu 12./13 století, která se věnovala charitativní službě. Je sestřenicí sv. Alžběty Uherské. Je to zároveň světice z Čech, kde budu jako zasvěcená panna působit. Agnese etymologicky znamená čistý, nevinný beránek. Takto si představuji sebe jako zasvěcenou pannu v dnešním světě, jako křesťana. Čistou a nevinnou v úmyslech, průzračnou jako krystal, upřímnou, pokornou, dětsky důvěřující a zároveň radostnou a dobro, charitu činící,“ vysvětlí Ivana výběr svého jména.

V ČR tak aktuálně působí 40 zasvěcených panen, v diecézi Hradec Králové tři.

Sr. Ivana Agneška o cestě svého povolání řekla: „Povolání jsem pocítila ještě v roce 2006. Na své zasvěcení jsem se začala připravovat v Košické diecézi, přijetím do přípravné fáze až v září 2014. V roce 2018 jsem se rozhodla přestoupit do diecéze Hradec Králové, protože jsem si tu našla práci. Přijetím biskupa Mons. Jana Vokála 2. 2. 2018 má formace pokračovala. Završila se 30denními duchovními cvičeními v Prešově pod vedením patra J. Šuppu SJ. Po dlouhých 16 letech od prvotní touhy patřit výlučně Bohu se mi tak naplnila nejhlubší touha mého nitra. Svůj apoštolát, především v sociální oblasti, budu vykonávat ve městě Dvůr Králové nad Labem, kde bydlím, a to v duchu ignaciánské spirituality, kterou od r. 2001 žiji. Děkuji všem, kteří mně na cestě mého povolání vedli, podporovali, modlili se.“

Fotografie z akce

08/07/2022

Dne 8. 6. 2022 jsme se rozloučili se Zdenkou Munzarovou, zasvěcenou pannou pražské arcidiecéze, která nás opustila ve věku nedožitých 87 let.

Zdenka se zasvětila Bohu soukromým slibem již v 19 letech. Žila tak po celou dobu komunismu a po sametové revoluci byla jednou z prvních žen, které objevily stav zasvěcených panen. Ordo virginum všemožně podporovala překlady materiálů, komunikací se zájemkyněmi, pomocí v organizování setkávání atd. Sama nejprve zasvěcení přijmout nechtěla, že už je „moc stará“, ale nakonec přijala zasvěcení z rukou svého dobrého přítele biskupa Karla Herbsta dne 20.6. 1998.

Zdenku všichni znali jako přátelskou, citlivou, skromnou, pracovitou a vzdělanou ženu. Vždy s porozuměním naslouchala problémům druhých a modlila se za ně. Jak řekl P. Jak Kotas při jejím pohřbu, nic neměla, ale při setkání s ní se člověk setkal s Bohem.

Její úsměv, laskavost, starostlivá ale nevnucující se podpora a smysl pro humor nám bude chybět. V co doufáme, je, že nám nebudou chybět její modlitby. Zdenko, přimlouvej se za nás.

Fotografie z akce

01/06/2022

Exercicie zasvěcených panen 2022

Místo: Duchovní centrum Vranov u Brna

Termín: 17. až 23. 7. 2022

Téma "Eucharistie v životě zasvěcené panny"

Exercitátor: P. ThLic.Damián Jiří Škoda, který působí v poutním domě Velehrad v Římě