Ordo virginum

Interní sekce webu

Vítejte

Novinky

03/10/2018

Celostátní setkání zasvěcených panen a kandicátek proběhne v termínu 16. – 18. 11. 2018 v mariánském poutním místě Rokole.
Na sobotu 17. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin zveme do centra Sekulárního institutu Schönstattských sester Mariiných v Rokoli, Bohdašín 70, na přednášky P. Alexandra Pusse, SJ o spiritualitě zasvěcených panen všechny zájemce na toto téma.
Bližší informace a přihlášky na josefdavid@quick.cz .

08/07/2018

Nová vatikánská instrukce Ecclesiae Sponsae Imago o povolání zasvěcených panen byla publikována 4. čevence 2018. Obsahuje jak teologickou, tak praktickou část tákající se tohoto starobylého povolání, podmínky k přijetí zasvěcení, pokyny ohledně formace a zodpovědných osob. Text v italštině (originál), angličtině, španělštině a francouzštině lze nalézt na tomto odkazu:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_it.html#