Ordo virginum

Interní sekce webu

Tady a teď

V krajích cizích i domácích


Ve světě – hlavně v USA, Kanadě a v Západní Evropě došlo k velkému rozkvětu tohoto povolání (v zemích Beneluxu žije na 400 zasvěcených panen). V Paříži je světové centrum pro zasvěcené panny, které organizuje světová setkání (1995 – Řím, 2000 – Jeruzalém) a vydává časopis Sponsa Christi.
Odkazy na WWW stránky zasvěcených panen ve světě jsou na stránce odkazů


V 70. létech po znovuzavedení obřadu zasvěcení panen se v Československu tajně připravovaly kandidátky k přijetí zasvěcení. Jejich formaci ukončila pozornost Státní bezpečnosti. Některé se v průběhu let provdaly, jiné složily soukromé sliby. Většina diecézí neměla svého sídelního biskupa, a tak se tyto ženy dočkaly svého zasvěcení až po pětadvaceti létech.

V r. 2004 vydala Česká biskupská konference směrnici pro přijímání a formaci kandidátek zasvěceného panenství. Text směrnice naleznete zde. V několika diecézích byli jmenováni spirituálové pro zasvěcené panny a kandidátky. V současné době žijí zasvěcené panny a ty, které se na zasvěcení připravují, ve všech českých a moravských diecézích. Biskupové udělili od roku 1992 dvacet 26 zasvěcení a několik kandidátek se na zasvěcení připravuje. Fotografie ze zasvěcení naleznete zde.

Máme společné pětidenní exercicie a dvakrát ročně jednodenní setkání (dobrovolné a otevřené). Interní zprávy a novinky mezi sebou šíříme pomocí "Informačního občasníku". Máme kontakty se zasvěcenými pannami z Polska, Německa, Itálie, Nizozemí, Kanady, USA, Argentiny, Chile a Nového Zélandu. Velkou radostí je kontakt se zájemkyněmi ze Slovenska, kde se ještě zasvěcení panen neuskutečnilo.

Pro lepší porozumění spiritualitě našeho stavu slouží sborníky textů a překladů - Textobraní. Více se lze dozvědět také ze spisu sv. Ambrože Tři knihy o pannách a ze studie Marianne Schlosserové Staré - ale ne zastaralé, které si můžete stáhnout z adresy: http://panny.fatym.com

Společně s námi se schází také vdovy, které touží po zasvěceném životě. Stav vdov patří mezi nejstarší formy zasvěceného života. Je zakotven v právu východních církví (CCEO kán. 570), ale v současné době dochází k jeho obnově také v některých diecézích latinského obřadu. 

Najdete nás nově také na Facebooku na stránce Ordo virginum Česká republika.

Fotografie ze zasvěcení v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni 8. 12. 2000
mich3.jpg
Slib panenství a následování Krista 
do rukou biskupa
mich1.jpg
Biskup Radkovský blahopřeje 
nové zasvěcené panně