Ordo virginum

Interní sekce webu

Kontakty

Otázky a sdělení k institutu zasvěcených panen můžete adresovat na ov.plzen@seznam.cz.


Kontakty na biskupské delegáty a spirituály zasvěcených panen v jednotlivých diecézích české a moravské církevní provincie

Brněnská diecéze

Diecézní delegát pro zasvěcený život
P. Josef Jančář, O.Carm
jancar@biskupstvi.cz  

Biskupský delegát
Mons. ICDr. Mgr. Karel Orlita, 
Petrov 5, 602 00 Brno, 
tel.: 543 235 030,
e-mail: orlita@biskupstvi.cz 

Českobudějovická diecéze

Pověřená osoba:
Biskup Mons. Pavel Posád, 
Biskupská 4, 370 21 České Budějovice, 
tel.: 73104020519,
e-mail: posad@bcb.cz


Královéhradecká diecéze

Spirituál
P. Josef David
583 01 Chotěboř, Trčků z Lípy 61
tel.: 702 852 730, 569 624 641
e-mail: josefdavid@quick.cz

Litoměřická diecéze

Spirituál
P. Adrián Pavel Zemek, OPraem, 
411 85 Doksany 1, 
tel.: 731 557 601,
e-mail: adrianus@centrum.cz 


Olomoucká arcidiecéze

Spirituál
Mons. Josef Šich,
779 00 Olomouc, Komenského 13,
tel. 587 405 408,
e-mail: sichj@seznam.cz


Ostravsko-opavská diecéze

Spirituál
Mgr. Adam Rucki, 

Exerciční dům Český Těšín
Masarykovy sady 24
737 01 Český Těšín
E-mail: arucki@doo.cz
Mobil: 604914681

 

Plzeňská diecéze

Spirituál
P. Martin Sedloň OMI, 
331 62 Manětín 1, 
tel.: 731 621 241,
e-mail: martinomi@centrum.cz 
 

Pražská arcidiecéze

Spirituál
P. Vít Uher 
Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.:    731 625 910
e-mail: uher@farnost-zizkov.cz