Ordo virginum

Interní sekce webu

Ordo Virginum ve světě

Aktuální rozšíření OV ve světě. Data jsou výsledkem odpovědí 42% biskupských konferencí za dotazník Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.