Ordo virginum

Interní sekce webu

Knihovnička

Marianne Schlosserová: Staré – ale ne zastaralé. Zasvěcení panen jako cesta následování Krista.
Brožurka německé profesorky teologie a zasvěcené panny je bohatým zdrojem historických i teologických informací o zasvěceném panenství. Je základní literaturou každé zasvěcené panny, kandidátky i všech, kteří se o tento způsob života zajímají.
28 Kč.
Pastorační středisko při Arcibiskupstvé pražském, Praha 2007


Raniero Cantalamessa: Panenství.
Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.
59 Kč
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999


Columba Marmion: Nevěsta slova
Slavný benediktinský opat podává výklad Písně písní jako obrazu snoubeneckého vztahu mezi Kristem a panenskou duší. Podmínky a důsledky takového vztahu však platí v analogické podobě pro každého křesťana, jenž se chce plně odevzdat Kristu.
brož., 72 str., 66 Kč
Nakladatelství Krystal
 

Giovanni Paolo II, C.M. Martini, F.Coccopalmerio, C. Magnoli. Ordo virginum.
Texty reflektující tuto formu zasvěceného života – promluva papeže Jana Pavla II., homilie kardinála Martiniho, další právní a liturgické komentáře.
Ancora, Milano 1999
 

Janine HOUCARDE: Una vocazione femminile ritrovata. L‘Ordine delle Vergini Consacrate.
Biblické, historické, liturgické a právní základy stavu zasvěcených panen. Autorka byla účastnicí - pozorovatelkou Biskupského synodu o zasvěceném životě v r. 1994, je autorkou mnoha knih a článků o duchovním životě.
Libereria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.
 

Paola MOSCHETTI: L‘Ordo virginum, germoglio di vita cristiana.
Kniha pojednává o charismatu, spiritualitě, osobním prožívání a poslání povolání k zasvěcenémi panenství ve světě a o rozlišování a formaci k tomuto životu. Autorka je zasvěcená panna a terciářka karmelského řádu, v současnosti žije jako poustevnice. Je autorkou mnoha knih a článků o duchovním životě.
Edizioni Cantagalli, Firenze 2000.
 

Elena Lucia BOLCHI: La consacrazione nell'Ordo Virginum. Forma di vita e disciplina canonica.
Doktorská práce v oboru kanonického práva obhájená na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Obsahuje historický vývoj ordo virginum, vznik a začlenění kán. 604 do současného Kodexu kanonického práva, charakteristiku tohoto stavu a jeho poslání a rozbor právních norem, které se ho týkají (podmínky přijetí ap.). Autorka je zasvěcená panna, v současné době působí jako advokátka církevního soudu v Lombardu.
Tesi Gregoriana, Serie Diritto canonico 56, Roma 2001. 

V kontemplaci promĕňuje Bůh život človĕka
Seminární práce - Marie Maňáková
CMTF Olomouc, Obor: Teologie a spiritualita zasvĕceného života, Předmĕt: Počátky mnišství 

Texty na serveru Fatym:
http://panny.fatym.com