Ordo virginum

Interní sekce webu

Stalo se

Nový spirituál

Novým spirituálem zasvěcených panen ostravsko-opavské diecéze se stal Mons. Jan Svoboda, farář v Českém Těšíně. Vyprošujeme mu pro jeho službu hojnost Božího požehnání.

Poslechněte si

Krátký rozhovor s první zasvěcenou pannou v ČR si můžete poslechnout v pořadu ČRo Vertikála ze dne 7. červn 2020 od 19:25 minuty. Maria je také autorkou řady překladů, která na naší stránce najdete.

https://plus.rozhlas.cz/vertikala-6483000

III. Mezinárodní setkání OV - Řím 2016

Třetí mezinárodní setkání Ordo virginum – Řím 2016

V závěru Roku zasvěceného života vyhlášeného papežem Františkem se  v Římě pořádalo ve dnech 28. 1. – 2. 2. 2016 mezinárodní setkání zasvěcených osob. Toto setkání mělo jak společné části, tak speciální programy pro různé formy zasvěceného života. Za zasvěcené panny z ČR se ho účastnilo 6 sester, ke kterým se přidaly 3 ze Slovenska.
Program začínal společným modlitebním večerem na poděkování za dar povolání. Páteční společný program obětovala naše československá skupinka modlitební pouti a projití Svatou branou v bazilice sv. Petra. 
Hlavním programem pak pro nás byla Mezinárodní konference zasvěcených panen, kterou hostilo Pontificio Aeteneo Antonianum. Účastnilo se ho na 600 zasvěcených panen z celého světa ze 49 zemí, 12  biskupů a 35 kněží. Přednášky, modlitby, svědectví i osobní setkání byly pro nás všechny velmi povzbuzující. Síla a krása našeho povolání byly přímo hmatatelné. Obsah přednášek bude publikován, doufáme, že v dohledné době poskytneme alespoň něco z bohatství, které jsme slyšely. Zatím jen statistické informace: před tímto setkáním obeslala Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života všechny biskupské konference s dotazníkem ohledně ordo virginum v oblasti jejich působení. Na tento dotazník odpovědělo 42% biskupských konferencí. Z odpovědí plyne, že na celém světě žije více než 4000 zasvěcených panen v 78 státech. Průměrný věk je cca 50 let. Nejvíce zasvěcených panen žije ve  Francii a Itálii – přes 600, a dále v Mexiku, Rumunsku, USA, Polsku, Španělsku, Německu a Argentině – 200 a více.

Fotografie z akce