Ordo virginum

Interní sekce webu

Stalo se

Zasvěcená panna členkou Kongregace pro biskupy

Jednou ze tří žen, jmenovaných členy Konghregace pro nauku víry, je Maria Lia Zervino, členka argentinského společenství zasvěcených panen Servidoras. Radio Vatikán publikovalo rozhovor s ní:

Radost z nasazení žen ve službě univerzální církvi

Sebastián Sansón Ferrari a Francesca Sabatinelli – Vatikán

V diecézi Mar del Plata zavládla velká radost ze zprávy o jmenování Marie Lia Zervino, předsedkyně Světové unie katolických ženských organizací, členkou Kongregaxe pro biskupy. Právě v této diecézi v Argentině se Zervino velmi angažovala. Poté, co působila jako institucionální ředitelka Národní komise pro spravedlnost a mír Argentinské biskupské konference, dnes vyučuje mimo jiné církevní komunikaci na univerzitní teologické fakultě ve spolupráci s Argentinskou biskupskou konferencí. 

Své jmenování přivítala s velkým překvapením a závazek, který na sebe ve službě církvi vezme, označuje za historický:

Maria Lia Zervino, jak jste přijala zprávu o jmenování?

Jako velké překvapení od Ježíše, jak to obvykle dělá Ježíš a také papež František, který nás překvapuje každý den! Takže pro mě to byla rána. Musím papeži z celého srdce poděkovat, jsem si jistá, že má radost, protože mi to řekl kardinál Ouellet (prefekt biskupského dikasteria, pozn. red.) a ten má také radost, ale je to opravdu velké poděkování, které adresuji Svatému otci. Myslím, že je to také uznání mého charismatu. Jsem sociologicky laička, ale patřím do sdružení Ordo virginum, které se jmenuje Servidoras a je argentinské, založené služebníkem Božím otcem Luisem Marií Etcheverrym Boneem. Jsme rodina zasvěcených žen ve službě církvi a to je to, co mám nyní dělat: služba univerzální církvi.  

Jaký význam má z Vašeho pohledu toto poslání, které budete ode dneška v církvi vykonávat?

Myslím, že jmenování Svatého otce je něco historického, protože být součástí skupiny, která může pomáhat jmenovat biskupy, znamená být součástí sektoru církevní vlády, takže je velmi důležité, že je zde tento ženský pohled. Papež František vždycky říká ta církev a ne ten církev (v originále jsou je zde poukázáno na ženský a mužský člen – la chiesa a il chiesa  - pozn. překl.), protože církev je žena, takže vložení našeho života a naší vize do této služby, je myslím něco, co je naprosto v souladu s tím, co papež řekl už na začátku svého pontifikátu, během první tiskové konference po návratu z Ria de Janeira (apoštolská cesta do Ria de Janeira na XXVIII. světový den mládeže, 28. července 2013 pozn. red.) Během letu řekl, že ženy by měly být součástí skupin, které v církvi rozhodují. A toto jmenování je událost, která potvrzuje jeho slova. A je to uznání Světovému svazu katolických ženských organizací, což jsou téměř všechny laické ženy z celého světa. Ty mi umožňují slyšet, tak, jak to slyší ony, co církev potřebuje, aby byla synodální církví. Také pro ně je to tedy určitým způsobem uznání.

13. července 2022

Italský originál na:https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-07/maria-lia-zerbino-importanza-sguardo-femminile-governo-chiesa.html

 

Zemřela Zdenka Munzarová

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 3. 6. 2022 odešla ke svému Ženichu a Pánu naše spolusestra Zdenka Munzarová.

Zasvětila se soukromě Pánu Ježíši v r. 1954.  

Dne 26.6. by oslavila 24 let oficiálního zasvěcení v Ordo virginum. 

Byla jednou z prvních zasvěcených panen v České republice a má velký podíl na rozšíření infomací o tomto povolání. S laskavostí a obětavostí doprovázela řadu z nás.

Ať se po dlouhém a plodném životě zde na zemi nyní raduje u svatebního stolu se svým Ženichem v nebeském království,

Poslední rozloučení se Zdenkou a uložení do rodinného hrobu se bude konat ve středu 8. 6. 2022 v kostele v Bělé pod Bezdězem.

Nový spirituál

Novým spirituálem zasvěcených panen ostravsko-opavské diecéze se stal Mons. Jan Svoboda, farář v Českém Těšíně. Vyprošujeme mu pro jeho službu hojnost Božího požehnání.

Poslechněte si

Krátký rozhovor s první zasvěcenou pannou v ČR si můžete poslechnout v pořadu ČRo Vertikála ze dne 7. červn 2020 od 19:25 minuty. Maria je také autorkou řady překladů, která na naší stránce najdete.

https://plus.rozhlas.cz/vertikala-6483000

III. Mezinárodní setkání OV - Řím 2016

Třetí mezinárodní setkání Ordo virginum – Řím 2016

V závěru Roku zasvěceného života vyhlášeného papežem Františkem se  v Římě pořádalo ve dnech 28. 1. – 2. 2. 2016 mezinárodní setkání zasvěcených osob. Toto setkání mělo jak společné části, tak speciální programy pro různé formy zasvěceného života. Za zasvěcené panny z ČR se ho účastnilo 6 sester, ke kterým se přidaly 3 ze Slovenska.
Program začínal společným modlitebním večerem na poděkování za dar povolání. Páteční společný program obětovala naše československá skupinka modlitební pouti a projití Svatou branou v bazilice sv. Petra. 
Hlavním programem pak pro nás byla Mezinárodní konference zasvěcených panen, kterou hostilo Pontificio Aeteneo Antonianum. Účastnilo se ho na 600 zasvěcených panen z celého světa ze 49 zemí, 12  biskupů a 35 kněží. Přednášky, modlitby, svědectví i osobní setkání byly pro nás všechny velmi povzbuzující. Síla a krása našeho povolání byly přímo hmatatelné. Obsah přednášek bude publikován, doufáme, že v dohledné době poskytneme alespoň něco z bohatství, které jsme slyšely. Zatím jen statistické informace: před tímto setkáním obeslala Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života všechny biskupské konference s dotazníkem ohledně ordo virginum v oblasti jejich působení. Na tento dotazník odpovědělo 42% biskupských konferencí. Z odpovědí plyne, že na celém světě žije více než 4000 zasvěcených panen v 78 státech. Průměrný věk je cca 50 let. Nejvíce zasvěcených panen žije ve  Francii a Itálii – přes 600, a dále v Mexiku, Rumunsku, USA, Polsku, Španělsku, Německu a Argentině – 200 a více.

Fotografie z akce